11. Sınıf Kimya Konuları

Bu yazımızda Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayınladığı müfredata göre 11. sınıf kimya konuları sizler için derlenmiştir.

11. Sınıf Kimya Konuları Nasıl Çalışılmalı?

Kimya sayısal dersleri içerisinde belki de öğrenciler tarafından en çok sevilen ders. Peki sevdiğimiz bu dersi doğru çalışıyor muyuz?

Kimya, işlem ağırlıklı konular içermesinin yanı sıra ezber olarak nitelendirebileceğimiz konuları da içeriyor. Bu yüzden kimya çalışmalarınızı yaparken kimya ezber yapılarak çalışılır veya kimya formülleri öğrenerek çalışılır gibi bir ifade kullanmak çok doğru olmayacaktır. Gelelim kimya nasıl çalışılır konusuna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

İlk olarak her branşta olduğu gibi konuyu çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekir. Modern Atom Teorisi gibi konularda konuyu öğrenmek için bir kaynaktan okumanız yeterli olabiliyorken Gazlar gibi soru türünün görülmesi gerekenlerde konuyu birinden dinlemeniz çok daha iyi olacaktır. Konuyu çalışırken aynı zamanda mutlaka not almaya dikkat edin, formülleri küçük küçük kağıtlara yazıp görebileceğiniz yerlere asın. Bu sayede tekrarlarınızı çok daha rahat bir şekilde yapma imkanı bulabilirsiniz. Her branşta olduğu gibi kimyada da konuyu hallettikten sonra bol bol soru çözmelisiniz. Özellikle sıkça unutulan Kimyasal Tepkimelerde Denge konusunda.

Eğer ilerleyen zamanlarda kimyadan herhangi bir konuyu unuttuğunuzu düşünürseniz öncelikle soru çözümü yapmanızı tavsiye ederim çünkü genellikle unutulan konu değil, soru çözüm yöntemi oluyor. Bu sayede unuttuğunuzu düşündüğünüz konuyu çok daha hızlı bir şekilde hatırlayabilirsiniz.

11. sınıf kimya konuları
11. sınıf kimya konuları

İşte son yayınlanan müfredata göre 11. sınıf kimya konuları:

11. Sınıf Kimya Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

 • Atomun Kuantum Modeli: Atomu kuantum modeliyle açıklar. Yörünge orbital kavramlarını karşılaştırır. Bohr Atom Modeli’ni tanımlar.
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri: Atomların elektron dizimleri ile periyodik sistemdeki yerlerini bağdaştırır. Periyodik sistem ile ilgili (Hund kuralı, Aufbau kuralı, Pauli ilkesi) kuralları açıklar. Değerlik orbital ve elektron kavramlarını açıklar.
 • Periyodik Özellikler: Periyodik cetvelde değişimleri açıklar. (ametalik- metalik özellik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi…)
 • Elementleri Tanıyalım: Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkiyi kurar. Bloklar ve özelliklerini kavrar.
 • Yükseltgenme Basamakları: Yükseltgenme basamağı ile elektron dizilimleri arasında ilişki kurar.

2. Ünite: Gazlar

 • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları: Gazların tanımlanmasında kullanılan özellikleri açıklar. Gaz yasalarını açıklar ve formüller ifade eder.
 • İdeal Gaz Yasası: Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Gazlarda Kinetik Teori: Gaz hareketlerini kinetik teoriyi kullanarak açıklar. Difüzyon kavramı üzerinde durulur.
 • Gaz Karışımları: Gaz karışımlarını günlük hayatla bağdaştırır.
 • Gerçek Gazlar: Gazların çeşitli etkiler altındaki davranışlarını ideal ve gerçek olarak karşılaştırır. İdeallikten sapma konusuna değinilir.

3.Ünite: Sıvı Çözeltiler-Çözünürlük

 • Çözücü Çözünen Etkileşimleri: Sıvı ortamdaki çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak açıklar.
 • Derişim Birimleri: Farklı derişim birimlerini ilişkilendirir, farklı derişimlerde çözelti hazırlar.
 • Koligatif Özellikler: Koligatif özellikler (kriyoskopi, buhar basıncı alçalması, ebülyoskopi) ve derişim arasında bağlantı kurar. Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez.
11. sınıf kimya konuları
11. sınıf kimya konuları

11. Sınıf Kimya Konuları 2. Dönem

 • Çözünürlük: Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. (doygun, aşırı doygun, seyreltik, derişik)
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler: Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 • Tepkimelerde Isı Değişimi: Enerji değişimleri ile tepkimelerde enerji açıklanır. Ekzotermik ve endotermik olmasıyla ilişkilendirilir.
 • Oluşum Entalpisi: Standart oluşum entalpisi kullanılarak tepkime entalpisi hesaplanır.
 • Bağ Enerjileri: Oluşan ve kırılan bağ enerjisi kullanılarak tepkime entalpisi hesaplanır.
 • Tepkime Isılarının Toplanabilirliği: Hess yasası ile açıklanır.

5.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız

 • Tepkime Hızları: Kimyasal tepkimelerle tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. Ortam tepkime hız kavramını açıklar.
 • Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler: Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. (sıcaklık, madde derişimi, katalizör (enzimlere girilmez.), temas yüzeyi)

6.Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge

 • Kimyasal Denge: Maksimum düzensizlik ve minimum ısıyı kullanarak denge kavramını açıklar. İleri-geri tepkime hızını kullanarak denge kavramını açıklar. Farklı denge kavramları arasında ilişki kurar.
 • Dengeyi Etkileyen Faktörler: Dengeyi etkileyen sıcaklık, basınç gibi kavramlar üzerinde durur.
 • Sulu Çözelti Dengeleri: pH, pOH kavramları üzerinde durur. Bronsted-Lowry asit baz tanımını karşılaştırır.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 11. sınıf kimya konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM