2022 AYT Coğrafya Konuları

Bu yazımızda sizler için son müfredata uygun AYT coğrafya konuları ve soru dağılımları derlenmiştir.

YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de eşit ağırlık ve sözel öğrencileri için coğrafya çok önemlidir. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 bölümünde 6, Sosyal Bilimler-2 bölümünde 11 coğrafya sorusu sorulmaktadır.

Kimi sorular anlamaya dayalı paragraf sorusu niteliğinde olsa da çoğu soru direkt bilgi istemektedir. Bu yüzden AYT’de çıkacak coğrafya konularını iyi bilmek ve bol tekrarlı bir şekilde konulara çalışmak gerekmektedir. Sosyal Bilimler-2 bölümünde ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 bölümünde çıkan coğrafya konuları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

İşte AYT coğrafya konuları:

AYT coğrafya konuları

1.Ekosistem

 • Biyoçeşitlilik
 • Biyomlar
 • Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
 • Küresel İklim Değişiklikleri

2. Nüfus Politikaları
3. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
4. Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
5. Güç ve Şehirleşme
6. Türkiye Ekonomisi
7. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
8. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
9. Küresel Ticaret
10. Bölgeler ve Ülkeler

 • İlk Uygarlıklar
 • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
 • Sanayileşme Süreci: Almanya
 • Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Jeopolitik Konum
 • Çatışma Bölgeleri
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler

11. Çevre ve Toplum
12. Doğal Afetler

ayt coğrafya konuları
AYT coğrafya konuları

AYT Coğrafya Konuları Dağılımı Nasıldır?

Geçen senelerde çıkan soru dağılımlarına bakarak 2022 AYT’de çıkacak coğrafya konularına dair bir öngörüde bulunmak mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki ÖSYM sınavlarında her konudan soru çıkmayabilir. Fakat bu, bazı konular önemlidir bazıları önemsiz anlamına gelmemektedir. Bu sebeple soru dağılımlarını kafamızda genel hatlarıyla oturtup “Bu konudan soru çıkacak mı?” kaygısı taşımadan her konuya özenle çalışmakta fayda vardır.

KONULAR201920202021
Ekosistem 4 3 3
Nüfus Politikaları 1 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1
Ekonomik Faaliyetler ve
Doğal Kaynaklar
1 1 1
Göç ve Şehirleşme 1 1
Türkiye Ekonomisi 2 1 3
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve
Kalkınma Projeleri
1 1
Küresel Ticaret 1
İlk Uygarlıklar 2 1
Küresel ve Bölgesel Örgütler 2 1 1
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 1 2 2
Çevre ve Toplum 1 3 3
Toplam Soru Sayısı 17 17 17
Ayt coğrafya soru dağılımları

Son yıllara ait soru dağılımları tabloda belirtilmiştir.

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM