9. Sınıf Matematik Konuları

Bu yazımızda 9. sınıf matematik konularının dönemlere göre ayrılmış hali ve kazanımları bulunmaktadır

Bu yazımızda sizler için Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayımladığı 9. sınıf matematik konuları derlenmiştir.

9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Mantık

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler
 1. Önermelerde Temel Kavramlar: Mantık, önerme, önermenin doğruluk değeri, iki önermenin denkliği, önermenin denkliği kavramları işlenir.
 2. Bileşik önerme: Bileşik önerme tanımlanır. Ve, veya, ya da, bağlaçları ile yapılan bileşik önermeler ile özellikleri incelenir. De Morgan kuralı açıklanır.
 3. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme: Koşullu önerme işlenir. İse bağlacı ve özellikleri, hipotez, hüküm, gerektirme açıklanır. Bir koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi gibi kavramlar tanımlanır. İki yönlü koşullu önerme işlenir. Ancak ve ancak bağlacı ile özellikleri açıklanır.
 4. Sözel ya da Sembolik Mantık Dilinde Verilen Bileşik Önermelerin Birbirine Dönüştürülmesi
 • Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri
 1. Her ve Bazı Niceleyicileri
 2. Açık Önerme: Açık önerme, çözüm kümesi ve niceleyicilerin değili işlenir.
 3. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları: Tanımsız ve tanımlı terimler, tanım, aksiyom, teorem, ispat kavramları açıklanır.

2. Ünite: Kümeler

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 1. Temel Kavramlar: Küme, kümelerin gösterimi, boş küme, sonlu ve sonsuz kümeler işlenir.
 2. Alt Küme: Alt küme, alt kümenin özellikleri, öz alt küme tanımlanır.
 3. Eşit Küme
 • Kümelerde İşlemler
 1. Kümelerde İşlemler: Kümelerde birleşim ve kesişim işlemi, sembolleri ve özellikleri işlenir. Evrensel küme ve bir kümenin tümleyeni, kümelerde fark işlemi, küme işlemleri ve sembolik mantık kuralları arasındaki ilişki açıklanır.
 2. Kümelerin Kartezyen Çarpımı: Sıralı ikili, sıralı ikililerin eşitliği, kartezyen çarpım ve özellikleri, kartezyen çarpımın grafiği işlenir.

3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Sayı Kümeleri
 1. Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki: Doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesi, tek ve çift sayılar, rasyonel sayılar kümesi, irrasyonel sayılar kümesi, gerçek sayılar kümesi gibi matematiksel kümeler işlenir.
 • Bölünebilme Kuralları
 1. Tam Sayılarda Bölme Algoritması: Tam sayılarda bölmenin kuralları açıklanır.
 2. Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 11 ile bölünebilmenin matematiksel kuralları işlenir.
 3. Tam Sayılarda EBOB ve EKOK: Ortak bölen, en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK) ve işlemlerin kuralları açıklanır.
 4. Periyodik Olarak Tekrar Eden Olay Uygulamaları
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 1. Gerçek Sayılarda Aralık Kavramı: Kapalı, açık, yarı açık, üstten sınırsız, alttan sınırsız gibi aralık kavramları işlenir.
 2. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizliklerin Çözümü: Denklemin kökü ve çözüm kümesi tanımlanır. Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler, basit eşitsizlikler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler işlenir.
 3. Birinci Dereceden Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler: Mutlak değer, mutlak değerli denklemler, mutlak değerli eşitsizlikler açıklanır.
 4. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri: Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri, birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri işlenir.
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 1. Üslü İfade İçeren Denklemler: Üslü ifadeler ve üslü denklemler konu alınır.
 2. Köklü İfadeler İçeren Denklemler: Köklü ifadeler ve özellikleri ile eşlenikleri işlenir.
 • Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
 1. Oran ve Orantı: Oran, orantı, orantının özellikleri, orantı çeşitleri (doğru/ters/bileşik) açıklanır.
 2. Problemler: Sayı ve kesir, yaş, yüzde, karışım, hareket, işçi problemleri olarak kendi içinde ayrılıp işlenir.

9. Sınıf Matematik Konuları 2. Dönem

4. Ünite: Üçgenler

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 1. Üçgende Açı Özellikleri: Düzlemde açılar, açının ölçüsü, açı çeşitleri, komşu açılar, açıortay, paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar, üçgende açı ve özellikleri, ikizkenar ve eşkenar üçgen işlenir.
 2. Üçgende Açı Kenar Bağıntıları
 3. Üçgen Eşitsizliği
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 1. Üçgenlerin Eşliği: Eşlik kavramı, üçgenlerde eşlik, üçgenlerde eşlik kuralları açıklanır.
 2. Üçgenlerin Benzerliği: Benzerlik kavramı, üçgenlerde benzerlik, üçgenlerde benzerlik teoremleri, benzerlik özellikleri gibi kavramlar işlenir.
 3. Thales Teoremi
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları
 1. Üçgende Kenarortay: Kenarortay, ağırlık merkezi, orta taban, kenarortay uzunluğu kavramları açıklanır.
 2. Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri
 3. Üçgende Yükseklik
 • Dik Üçgende Trigonometri
 1. Dik Üçgende Pisagor Teoremi: Dik üçgen, dik kenar ve hipotenüs tanımlanır.
 2. Öklid Teoremi
 3. Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları: Trigonometrik oran, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant açıklanır. Bazı matematiksel üçgenlerde trigonometrik oranlar işlenir.
 • Üçgenin Alanı
9. Sınıf Matematik Konuları

5. Ünite: Veri

 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 1. Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik ortalama, medyan (ortanca) değeri, tepe değer (mod) tanımlanır.
 2. Merkezi Yayılım Ölçüleri: Açıklık, alt çeyrek, üst çeyrek, çeyrekler açıklığı, standart sapma açıklanır.
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
 1. Histogram Oluşturma
 2. Grafik Türleri: Çizgi, sütun, daire, serpme ve kutu grafiği işlenir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 9. sınıf Matematik konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM