2023 yks kalkan konular 2023 yks kalkan konular

2023 YKS Kalkan Konu Listeleri

2023 yks kalkan konular

2023 YKS kalkan konular listesini elimizden geldiğince sizin için derlemeye çalıştık. Deprem nedeniyle 2023 YKS için 12. sınıf 2. dönem konularının kaldırıldığı MEB tarafından açıklanmıştı. 2023 YKS kaldırılan konu listelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Matematik

 • Limit ve Süreklilik
 • Türev 1. Kısım
 • Türev 2. Kısım
 • İntegral 1. Kısım
 • İntegral 2. Kısım

Fizik

 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Kavramının Tarih. Gel.
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Fotoelektrik Olay
 • Comp. Saçılması ve De Brog. DB
 • Modern Fiziğin Uyg.

Kimya

 • Alkanlar
 • Alkenler
 • Alkinler
 • Aromatik Bileşikler
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Aldehitler
 • Ketonlar
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler
 • Enerji K. Bilimsel G.
 • Nanoteknoloji

Biyoloji

 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkisel Organlar – Hormonlar
 • Bitkilerde Hareket – İletim
 • Bitkilerde Üreme
 • Canlılar ve Çevre
 • Genetik Mühendisliği ve Biyo Tek.
 • Komunite ve Popülasyon E.

Tarih

 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dün.
 • Küreselleşen Dünya

Coğrafya

 • Türkiye’nin Konumu
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Arazi Kullanımı, Ulaşım
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Hammadde-Üretim-Pazar
 • Turizm
 • Türkiye’de Turizm
 • Kıtalar, Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri
 • Uluslararası Örgütler, Ülkelerarası Sorunlar
 • Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları

Edebiyat

 • 1980 Sonrası Roman ve Tiyatro
 • Deneme ve Söylev
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM