9. Sınıf Fizik Konuları

Bu yazımızda sizler için Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayımladığı 9. sınıf fizik konuları derlenmiştir.

9. Sınıf Fizik Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

 • Fizik Biliminin Önemi: Fiziğin tanımı yapılır. Fizik ve evren işlenir.
 • Fiziğin Uygulama Alanları: Modern ve klasik fizik açıklanır. Fiziğin alt dalları (optik, termodinamik, katıhal fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, mekanik, atom fiziği, elektromanyetizma) tanımlanır. Fiziğin diğer disiplinler ile ilişkisi işlenir.
 • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması: Temel ve türetilmiş büyüklükler, sembolleri, birimleri, ölçüm aletleri açıklanır. Skaler ve vektörel  büyüklükler, toplam vektör, bileşke vektör gibi kavramların tanımları yapılır.
 • Bilim Araştırma Merkezleri: Bilimsel araştırma tanımlanır. Bilim araştırma merkezleri ve fizik için önemi işlenir. TAEK, ASELSAN, NASA, ESA, CERN gibi merkezler ve amaçları açıklanır.

2. Ünite: Madde ve Özellikleri

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

 • Özkütle, Kütle ve Hacim İlişkisi: Kütle, hacim ve özkütlenin tanımı yapılır, birimleri ve ölçüm aletleri işlenir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimlerinin formülleri ile karışım açıklanır. Karışımların özkütlelerini bulmak için kullanılan işlemler verilir.
 • Özkütlenin Hayatımızdaki Yeri
 • Dayanıklılık: Dayanıklılık açıklanır, dayanıklığın bağlı olduğu faktörler ve dayanıklılığı bulmak için kullanılan işlemler işlenir.
 • Yapışma ve Birbirini Tutma: Adezyon/kohezyon ve günlük hayattaki örnekleri, yüzey gerilimi ile kılcallık açıklanır.
9. Sınıf Fizik Konuları
9. sınıf fizik konuları

3. Ünite: Hareket ve Kuvvet

 • Hareket Çeşitleri: Dönme, öteleme, titreşim hareketleri tanımlanır. Hareketle ilgili kavramlar (konum, yer değiştirme, alınan yol, sürat, hız)açıklanır. Düzgün doğrusal hareket için konum, zaman, hız grafikleri incelenir. Ortalama hız, sabit ivmeli hareket ve farklı referans noktalarına göre hareket işlenir.
 • Kuvvet: Kuvvetin tanımı ve birimi tanımlanır. Evrendeki 4 temel kuvvet (kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet) açıklanır.
 • Newton’ın Hareket Yasaları: Eylemsizlik, dinamiğin temel prensibi, etki – tepki yasaları açıklanır. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler ile yer çekimi ivmesi tanımlanır.
 • Sürtünme Kuvveti: Sürtünme kuvveti ve sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu faktörler açıklanır. Kendi arasında 2 şekilde incelenir (statik sürtünme kuvveti/kinetik sürtünme kuvveti)
9. sınıf fizik Konuları
9. sınıf fizik konuları

9. Sınıf Fizik Konuları 2. Dönem

4. Ünite: Enerji

 • İş, Enerji ve Güç: Enerji ve güç ilişkisi, iş, net iş işlenir.
 • Mekanik Enerji: Mekanik enerji, öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi açıklanır.
 • Öteleme Kinetik Enerjisi, Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi ve Esneklik Potansiyel Enerjisi:  İş – enerji teoremi, öteleme kinetik enerjisi, kinetik enerji değişimi ve iş arasındaki bağlantı,kinetik enerjinin formülü, yer çekimi potansiyel enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisinin formülü, esneklik potansiyel enerjisi açıklanır.
 • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümü: Enerjinin korunumu yasası tanımlanır.
 • Enerji Döngüsü ve Korunumu: Yer çekimi potansiyel enerjisi – kinetik enerji – elektrik enerjisi- ısı+kinetik enerji dönüşümü açıklanır.
 • Canlılar ve Enerji: Kalorinin tanımını yapar. Bazı besinlerin enerjilerinin aktivitelerle harcanma süreleri işlenir.
 • Verim: Verimin tanımı yapılır, hesaplanışı açıklanır. Günlük hayattan örnekler verilir.
 • Verimi Arttıracak Öneriler
 • Enerji Kaynakları
 • Enerji Kaynaklarının Avantaj ve Dezavantajları: Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları açıklanır. Örneklendirmeler yapılır.
9. sınıf fizik konuları

5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

 • İç Enerji, Sıcaklık ve Isı: İç enerji, sıcaklık ve ısı tanımlanır. Semboller ile gösterimleri açıklanır.
 • Termometre ve Sıcaklık Ölçümü: Termometre ve termometre çeşitleri, termometre çeşitlerinin özellikleri işlenir.
 • Öz Isı ve Isı Sığası: Öz ısı ve ısı sığasının tanımı yapılır. Bazı maddelerin oda sıcaklığındaki öz ısıları verilir.
 • Hal Değişimi: Donma, kaynama, erime gibi hal değişimleri açıklanır.
 • Isıl Denge
 • Enerji İletim Yolları ve İletim Hızı
 • Enerji İletim Yolları: İletim yolu, konveksiyon, ışıma gibi kavramlar işlenir.
 • Katı Maddelerde Enerji İletim Hızı: Isı iletim hızı (enerji iletim hızı) tanımlanır. Bazı maddelerin ısı iletim katsayıları verilir. Isı iletim hızının matematiksel modeli açıklanır.
 • Yaşam Alanlarında Enerji Tasarrufu: Enerji kaynaklarının tükenme ihtimali, tükenme olasılığına karşı alınabilecek tedbirler işlenir.
 • Hissedilen ve Gerçek Sıcaklık
 • Küresel Isınma: Küresel ısınmanın tanımı ve sebepleri açıklanır.
 • Genleşme
 • Katı ve Sıvılarda Genleşme ve Büzülme

6. Ünite: Elektrostatik

 • Yük Kavramı: Elektron, proton ve nötronun yükleri açıklanır (+, -) Elektrikle yüklenme, birim yük (elementer yük), elektrik yükünün korunumu, iletken ve yalıtkan gibi kavramlar işlenir.
 • Elektrikle Yüklenme: Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenmenin tanımı yapılır.
 • Yük Dağılımı
 • Elektriksel Kuvvet: Coulomb Yasası açıklanır.
 • Elektrik Alan

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 9. sınıf Fizik konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM