10. Sınıf Edebiyat Konuları

Bu yazımızda Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayımladığı 10. sınıf edebiyat konuları sizler için derlenmiştir.

10. Sınıf Edebiyat Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Giriş

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

 • Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi: Tarih ve dinin o dönemin edebiyatı üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösterir. Din ve tarihten etkilenmiş edebiyat ürünlerini bulundurur. Yazının gelişimini, kronolojik olarak Türklerin kullandığı alfabeleri inceler.
 • Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri: Türk edebiyatının üç ana dönemini (İslamiyet öncesi, İslamiyet dönemi, Batı etkisinde gelişen dönem) o dönemlerin özelliklerine göre inceler. O dönemlerde çıkmış edebi eserleri tanıtır.
 • Türkçenin Tarihi Gelişimi: Sözlü edebiyat dönemi ve yazılı edebiyat dönemlerini inceler. Yazılı dönemde kullanılan Türklerin kullandığı alfabeleri içinde bulundurur. (Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesi)
 • Dil Bilgisi Konuları: Yazım ve imla kuralları. 10. sınıf

2. Ünite: Hikaye

 • Hikayenin Özellikleri: Hikaye türünün özelliklerini inceler. Konularına göre başlıklara ayırır. Hikaye yazılırken yapılması ve yapılmaması gerekenleri gösterir.
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Halk Hikayeleri
 • Mesnevi
 • Tanzimat Dönemi Hikayeleri
 • Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri 10. sınıf
 • Dil Bilgisi Konuları: Fiilimsiler, yazım ve imla kuralları.

3. Ünite: Şiir

 • İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Şiirleri: Koşuk ve sagu olarak ikiye ayrılır. Bu türlere örnekler verir.
 • Geçiş Dönemi: Türk edebiyatından kısa metin örnekleri.
 • Halk Edebiyatından Şiir Örnekleri: İlahi ve nefes türlerine örnekler verir. Mani türünü üçe ayırır: düz, kesik, yedekli mani. Türkü türünü inceler ve örnekler verir.
 • Divan Şiirleri: Gazel, kaside ve şarkı türlerini inceler.
 • Dil Bilgisi Konuları: İsim tamlamaları.

4. Ünite: Destan / Efsane

 • Dünya Edebiyatının İlk Destanları: Bilinen ilk destandan itibaren günümüze kadar olanlarını kronolojik olarak sıralar.
 • İslamiyet Kabulü Öncesi Türk Edebiyat Dönemi Destanları
 • İslamiyet Kabulü Sonrası Türk Edebiyat Dönemi Destanları
 • Dil Bilgisi Konuları: İsim tamlamaları

10. sınıf edebiyat konuları

10. Sınıf Edebiyat Konuları 2. Dönem

5. Ünite: Roman

 • Dünya Edebiyatında Roman: Dünyanın farklı yerlerindeki roman çeşitlerini konu alır.
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
 • Servetifünun Dönemi Romanları
 • Milli Edebiyat Dönemi Romanları
 • Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri

6. Ünite: Tiyatro

 • Tiyatro Türleri: Tiyatroyu türlerine ayırır ve türleri kendi içlerinde özelliklerine göre inceler.
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Modern Türk Tiyatrosu
 • Tiyatro Türünün Dünya Edebiyatından Örnekleri
 • Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri

7. Ünite: Anı (Hatıra)

 • Anı: Anıların hikaye ve roman türüne kaynaklık edebileceği belirtilir.
 • Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 • Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri, yazım ve imla kuralları.

8. Ünite: Haber Metni

 • Haber Metni: Güncel gazete dergilerdeki haber metinlerini inceler. Gazete, dergi, haber ağı farklılıkları vurgulanır. 5N1K kuralından ve temel habercilik terimlerinden bahsedilir. Şiddet içerikli haber metinlerinin reyting amaçlı kullanılması üzerinde durur. Haber metinlerinin sanat ve spor üzerinde de yazılabileceğini gösterir.
 • Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri

9. Ünite: Gezi Yazısı

 • Gezi Yazısı: Gezi yazısının ne olduğu, nasıl yazılması gerektiği, kuralları anlatılır.
 • Cumhuriyet Döneminde Gezi Yazısı
 • Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
 • Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 10. sınıf Edebiyat konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

10. sınıf edebiyat konuları dışında ders müfredatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM