10. Sınıf Tarih Konuları

Bu yazımızda sizler için Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayımladığı 10. sınıf tarih konuları sizler için derlenmiştir.

Tarih Dersi Nasıl Çalışılmalı?

Lisenin ilk döneminden itibaren başlayan yoğun tarih müfredatı öğrencilerin kafasını karıştırmakta ve “Bu kadar bilgiyi ben nasıl öğrenebilirim?” sorusunu sordurmakta. Tamamen sözel bir ders müfredatı olan tarih konularını çalışmak için el kitapları kullanabilir ve belirli kodlamalarla durumu olduğundan daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

İşte son yayınlanan müfredata göre 10. sınıf tarih konuları:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

10. Sınıf Tarih Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

 • Anadolu’ya Yapılan Türk Göçleri: Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • Türklerin Anadolu’ya Yerleşmesini Kolaylaştıran Etmenler: Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılış arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Anadolu’nun Türkleşme Süreci: Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.
 • Anadolu’da Devletleşme Süreci: Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
 • Haçlı Seferleri ve Sonuçları: İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • Anadolu’da Moğol Tehlikesi: Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.

2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

 • Aşiretten Beyliğe: 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.
 • Beylikten Devlete: Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.
 • Rumeli’de Genişleme: Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.
 • Anadolu’da Türk Siyasi Birliği Sağlanıyor: Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.
 • Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi: Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.

3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

 • Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci: Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar.
 • Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler: Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.
 • Yeniçeri Ocağının Kurulması: Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

 • Anadolu’nun İslamlaşması: Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.
 • Osmanlı Devlet İdaresi: Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder.
 • Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür: Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.
 • Osmanlı’da Zanaat, Sanat Ev Kültür Faaliyetleri: Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.
10. sınıf tarih konuları

10. Sınıf Tarih Konuları 2. Dönem

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

 • 1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri: 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • İstanbul’un Fethi ve Sonuçları: İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.
 • İslam Dünyası Liderliğine: Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.
 • 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri: 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Kanuni Dönemi: Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
 • Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi: Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

 • Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun: Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
 • Osmanlı Devlet Anlayışı: Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

 • Osmanlı Millet Sistemi: Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.
 • Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam: Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.
 • Osmanlı Üretim ve Ekonomik Yapısı: Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 10. sınıf Tarih konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

10. sınıf tarih konuları dışında ders müfredatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM