11. Sınıf Fizik Konuları

Bu yazımızda Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayınladığı müfredata göre 11. sınıf fizik konuları sizler için derlenmiştir.

11. Sınıf Fizik Konuları Nasıl Çalışılmalı?

Sayısal dersleri içerisinde önemli bir yere sahip olan, öğrencilerin çoğunun çalışmakta sıkıntı çektiği fizik sanıldığının aksine işleme dayalı değil yoruma dayalı bir derstir. Bu yüzden konuları çalışırken formül ezberlemek veya soru tipi ezberlemek yerine yoruma yapmaya çalışmanız, konuların mantığını anlamamız gerekir.

Fizik, biyoloji veya sözel dersler gibi sadece okuyarak veya soru çözerek halledilebilecek bir ders değildir bu yüzden mutlaka konu anlatımı dinlemeniz gerekir. Unutmayın ders, derste kavranır. Dinlerken kısa kısa notlar almak sonrasında konuyu daha kolay hatırlamanıza ve soruları daha kolay çözebilmenize yardımcı olacaktır.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

Konu çalışma kısmını hallettikten ve konunun mantığını anladıktan sonra bol bol soru görmeniz gerekir bu yüzden fiziği sadece bir kaynaktan çözmek yerine birkaç kaynaktan soru tipi görmenizde yarar vardır. En son ise denemelerle konular pekiştirilebilir.

Ve tabi ki her derste olduğu gibi fizikte de tekrar yapmak çok önemlidir. Günlük, haftalık ve aylık olarak yapacağınız genel tekrarlar konuyu hatırlamanıza ve fiziği çok daha rahat bir şekilde ilerletmenize olanak sağlayacaktır. Bu tekrarları konuyu çalışırken tuttuğunuz kısa notları okuyarak ve daha önce çözemediğiniz soruları tekrardan çözmeye çalışarak yapabilirsiniz. Bu sayede çoğu öğrencinin anlamakta güçlü çektiği bu dersi çok daha rahat bir şekilde kavrayabilir ve denemelerde netlerinizi artırabilirsiniz.

11. Sınıf Fizik Konuları

İşte son yayınlanan müfredata göre 11. sınıf fizik konuları:

11. Sınıf Fizik Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Kuvvet ve Hareket

 • Vektörler: Vektörlerin özelliklerini açıklar. Vektörlerin bileşkelerini hesaplar. Vektörleri çizerek büyüklüklerini hesaplar.
 • Bağıl Hareket: Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yaparlar.
 • Newton’un Hareket Yasaları: Net kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü hesaplar. Belirli bir net kuvvet etkisindeki cismin hareketi hakkında yorum yapar.
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket: Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder, grafikleri çizer ve yorumlar. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. Limit hız kavramını açıklar. Hava direncinin ihmal edildiği ortamlardaki hareketi yorumlar.
 • İki Boyutta Hareket: Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. Yatay ve düşey boyutta olan atış hareketleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Enerji ve Hareket: Yapılan iş ve enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu analiz eder.
 • İtme ve Çizgisel Momentum: İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. İtme ve çizgisel momentum arasındaki değişimleri açıklar.
11. sınıf fizik konuları nelerdir
11. Sınıf Fizik Konuları

11. Sınıf Fizik Konuları 2. Dönem

 • Tork: Tork kavramını ifade eder. Torkun bağlı olduğu değişkenleri belirtir ve tork ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Denge ve Denge Şartları: Cisimlerin denge şartlarını açıklar. Kütle ve ağırlık merkezi kavramlarını ifade eder ve onlarla ilgili hesaplamalar yapar.
 • Basit Makineler: Basit makineleri ve işlevlerini tanımlar. Basit makinelerin verimi ile ilgi hesaplamalar yapar.

2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

 • Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan: Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti tanımlar, değişkenlerini hesaplar. Noktasal bir yük için elektriksel alanı hesaplar.
 • Elektriksel Potansiyel: Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel iş kavramlarını açıklar. Bu kavramlarla ilgili hesaplamalar yapar.
 • Düzgün Elektrik Alan Sığa: Paralel levhalar arasında oluşan elektrik alan kavramını açıklar ve hesaplamalar yapar. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. Sığa kavramını, sığanın bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme: Üzerinden akım geçen telin çevresinde, halkanın merkezinde ve bobinde manyetik alan şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder, manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar. Yüklü parçacıkların manyetik alan içinde hareketini analiz eder. Manyetik akı ve indüksiyon akımı kavramlarını açıklar. Manyetik akı ve indüksiyon akımı kavramlarıyla ilgili hesaplamalar yapar. Öz indüksiyon akımını açıklar. Elektromotor kuvvetin nedenlerini araştırır.
 • Alternatif Akım: Alternatif akım kavramını açıklar. Alternatif akım ile ilgili hesaplamalar yapar. Alternatif akım etkisinde olan direnç, bobin ve sığaç davranışlarını açıklar. İndüktans, empedans gibi kavramları açıklar.
 • Transformatörler: Transformatörlerin çalışma ilkelerini ve kullanım amaçlarını açıklar.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 11. sınıf fizik konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

11.sınıf fizik konuları

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM